ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมหลักสูตร GHFP 2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมหลักสูตร GHFP 2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูต
previous arrow
next arrow

Level up

Level up individual capacity to be Global Health experts

Broaden

Broaden Global Health network

Strengthen

Thailand’s capacity to drive health agenda at global and regional levels

1. Building Foundations

Gain essential Knowledge and Skillsets

24 People

GHFP

2. Real World Experience

Internship at Global Health related-Organizations In Thailand

e.g. MOFA or WHO
12 People

GHFP

3. Secondment

Internship oversea

e.g. Permanent Mission of Thailand to the UN Office, WHO Headquarter

Up to 9 Months
Up ot 6 People

4. Global Health leader

Work at Permanent Mission of Thailand to the UN Office (New York, Geneva)

Tentatively 1-2 years
2-3 People


LEARNING ONLINE

Online courses from various platforms including well-known international academies

HANDS-ON EXPERIENCE

Attending global and regional platforms Internship at domestic and international organizations working on global health

BRAIN-BASED LEARNING

Cases studies, experience sharing and team-based learning with global health guru

ENGAGEMENT ACTIVITY

Workshops enhancing skillsets with professional coaches